ثبت اختراع بین المللی

ثبت اختراع در ایران

ثبت اختراع برابر است با ثبت کردن اختراعی که باعث می شود برای همه ی مخاطبین مشخص باشد که اختراع تنها متعلق به فرد مخترع است و می توان از مزیت های آن بهره برد .
هم چنین با ثبت اختراع امکان هر گونه سوء استفاده از اختراع سلب می شود و در صورت تخلف طبق قانون مجازات در نظر گرفته شده است .
به عبارتی با ثبت اختراع اختراع و مخترع تحت پشتیبانی و حمایت قانون قرارخواهند گرفت .
در حالت کلی ثبت اختراع در ایران توسط اداره مالکیت صنعتی صورت می گیرد .

ثبت اختراع بین المللی

در سال ۱۹۷۰ معاهده ای تحت عنوان همکاری کشورها در ثبت اختراعات به تصویب رسید که در سال ۱۳۸۶ ایران نیز به این معاهده پیوست .
در معاهده ذکر شده مقررات ثبت بین المللی برند ذکر شده و کشورهای عضو این معاهده همگی آن را پذیرفته اند .
در حال حاضر ۱۵۲ کشور به عضویت این معاهده در آمده اند .
ثبت بین المللی اختراع دارای مزایا و معایبی است که پیشنهاد می کنیم با کسب اطلاعات قبل از هر گونه اقدامی درصد خطا را کاهش دهید .

مراجع ثبت اختراع بین المللی

برای ثبت اختراع بین المللی ، سازمان جهانی مالکیت معنوی در نظر گرفته شده است و امکانی دارد که شخص متقاضی ثبت می تواند حساب کاربری برای خود بسازد .
با استفاده از این حساب کاربری متقاضی می تواند امور مربوط به ثبت اختراع بین المللی را پیگیری کند .
در کشور ایران برای ثبت اختراع بین المللی کانون پتنت وجود دارد .
حمایت و رسیدگی به امور ثبت اختراعات بر عهده این کانون می باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبتینه تماس حاصل کنید .

حمایت از اختراع

بعد از دریافت مجوز و ثبت اختراع، به دو روش یک اختراع مورد حمایت قرار می گیرد.

حمایت ایجابی: یعنی حمایتی که به مالک این اختراع اجازه داده می شود از تفکر و خلاقیت خود استفاده کند.

حمایت سلبی: حمایتی می باشد که تمامی امتیازات اختراع به مالک آن تعلق می گیرد یعنی تمام حق صادرات و واردات ان محصول و تمامی محصول هایی که از این فرآیند به دست می آیند به مالک آن اختراع می رسد.

اختراع چیست؟ 

اختراع حاصل فکر و خلاقیت ذهن یک فرد می باشد. که به پیشرفت علم و راحت تر کردن مسائل مختلف کمک می کند. اختراع یک فرد زمانی در یک کشور به رسمیت شناخته می شود که طبق قوانین آن کشور در مسائل خارجی این مبحث به ثبت رسیده باشد.

و شرایط استفاده از اختراع دست مرجع موبوطه یعنی شرکت ثبت اختراع می باشد.

ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده  

 

تغییرات در اختراع، برای ثبت، باید طبق قانون اداره ی مالکیت صنعتی، فراهم گردد.

در انتها، همه ی تغییرات ذکر شده، باید برای ثبت در روزنامه رسمی، چاپ شود.

همه ی تغییرات در طی زمان اعتبار ورقه ی اختراع، اعم از: کامل کردن یا اضافه کردن، باید با در نظر داشتن قانون و مقررات، و با ارائه اظهار نامه به همراه شرح آن و نقشه های اختراع انجام شود. و ورقه ی اختراع تکمیلی صادر گردد.

 

 

بهره برداری کردن از اختراع

 

بهره برداری از اختراع ثبت شده، بوسیله افرادی به جز صاحب اختراع، به شرط موافقت کردن صاحب آن می باشد.

در صورتی که بهره برداری از اختراع درباره ی فرآورده باشد موارد زیر:

هنگامی که اختراع درباره ی یک فرآورده باشد:

–   ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و همچنین استفاده از فرآورده

–   ذخیره چنین کالای به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده

–  هنگامی که موضوع ثبت اختراع یک فرآیند می باشد:

–  استفاده از فرآیند

–  انجام هریک از موارد فوق در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست آمده اند.

 

 

الزام به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده

هر تغییر در اختراع، باید طبق قانون با پرداخت کردن حقوق دولتی در اداره مالکیت صنعتی، ثبت شود.

و پس از طی روند مربوطه، در روزنامه رسمی درج و ثبت شود.

همه ی تغییرات یا اضافه کردن تکمیلی، در زمان اعتبار ورقه اختراع، الزامی است با در نظر داشتن قوانین و مقررات مربوطه، و با ارائه اظهار نامه، به علاوه ی شرح و نقشه های اختراع، می باشد. تا ورقه اختراع تکمیلی صادر شود.

ورقه اختراع تکمیلی مذکور، پیرو هر آنچه که قبلاً ذکر شده بود، قوانین و ضوابط و اعتبار ورقه اختراع اصلی می باشد.

هر نوع تغییری مربوط به نام، آدرس، یا تابعیت مخترع باید ثبت گردد.

در صورتی که تغییر درباره ی اصل اختراع، یا صاحب اختراع، یا نام، آدرس و تابعیت مخترع، ثبت نشود، همه ی این تغییرات، توانایی گواهمندی و توقع در منابع و محکمه را ندارد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع (اشخاص حقیقی)

  • کپی شناسنامه و کارت ملی شخص
  • تنظیم کردن ادعانامه
  • توصیف اختراع
  • خلاصه اختراع
  • نقشه اختراع
  • کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز