Home2016

ماه: آوریل 2016

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع (اشخاص حقوقی)

تنظیم کردن ادعانامه توصیف اختراع خلاصه اختراع نقشه اختراع کپی روزنامه رسمی شرکت آگهی تاسیس شرکت آگهی تغییرات شرکت کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء در شرکت کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز

مزایای ثبت اختراع

  مخترع ، با ثبت کردن اختراع مورد نظر، می تواند دیگران را موظف به احترام برای بدست آوردن حقوق حاصل از ایجاد و پدیده ی فکری وی، کند. و همچنین، از کپی‌برداری بدون اجازه‌ی مخترع، گرفته شود.  

ثبت شرکت تضامنی

  این شرکت ها به صورت خصوصی فعالیت می کنند. و اعضای شرکت باید دارای اعتبار و سرمایه باشند. زیرا بسیار برای شرکت مهم و دارای اهمیت می باشد. سرمایه افراد سهام دار در شرکت باید یه قدری باشد که زمانیکه شرکت دچار مشکل شد به خوبی بتوانند مشکلات شرکت را برطرف کنند. و بدهی...

تصفیه شرکت سهامی

  تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد ترتیب دیگر مقرر داشته باشد. پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از...

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه

  مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر ۲ سال است تمدید این مدت با ذکر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه به مجمع عمومی سهامداران بلا مانع است . اگر مدیر تصفیه قصد استعفا داشته باشد باید مراتب را به مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت اعلام نماید و نیز در صورت فوت یا...

اعتبار ثبت علامت تجاری

  پس از تاریخ ثبت برند و تحویل اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری، علامت تجاری مورد نظر، به مدت ده سال اعتبار دارد. این مدت زمان مربوطه، با درخواست صاحب علامت، جهت دوره‌های پشت سرهم ده ساله، قابل تمدید می باشد‌. در ضمن، بعد از اتمام این زمان ده ساله، باید برای پرداخت هزینه‌های تمدید...