تغییر نام شرکت

برخی از شرکت ها به دلایلی اعم از نداشتن زمان کافی برای انتخاب نام مناسب شرکت ، تغییر موضوع شرکت و … بعد از ثبت شرکت اقدام به تغییر نام شرکت می نمایند .
تغییر نام شرکت هیچ اثری بر شماره ثبت ، تاریخ ثبت و دیگر شرایط شرکت ندارد و تنها نامی که تغییر داده اید تغییر می کند .

نحوه تغییر نام شرکت

برای تغییر اسم شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای تشکیل می دهد و برای تغییر نام شرکت صورتجلسه ای تنظیم می گردد .
سپس مدارک لازم از قبیل کپی روزنامه رسمی مربوط به تأسیس شرکت و روزنامه رسمی به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل و نام های انتخابی به ادراه ثبت شرکت ها ارسال می گردد .

شرایط انتخاب نام جدید برای شرکت

نام انتخابی نباید تک بخشی باشد و برای انتخاب نام حتی المقدور ۳ بخشی باشد .
نام های دو بخشی نیز مورد پذیرش قرار می گیرند در صورتی که تکراری نباشند .
برای کمک به تأیید نام شرکت بهتر است از نام خاصی استفاده کنید که عمومیت کم تری داشته باشد .
نام گذاری باید به زبان فارسی باشد و استفاده از زبان خارجی ممنوع می باشد به مستثنی زبان عربی که می توان از نام های مستعار استفاده نمود .
استفاده از نام شهر و مکان با اجازه فرمانداری و مراجع مربوطه امکان پذیر است و از نام های ملی مثل ایران ، تهران و … نمی توان استفاده کرد .
هم چنین نباید نام انتخابی با شرع و عرف اسلامی تضاد داشته باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبتینه تماس حاصل فرمایید