خدمات ما

 • ثبت انواع شرکت هاى ایرانى و خارجی
 • ثبت نمایندگى خارجى و امور حقوقى آن
 • افزایش سرمایه شرکت ها بدون واریزى بانکى
 • نقل و انتقال سهام در شرکت هاى سهامى خاص بدون حضور در اداره محترم دارائى و پرداخت % ۴
 • جابجائى شرکاء و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکتها در شرکت با مسئولیت محدود
 • مشاوره اخذ کارت بازرگانى جهت اشخاص حقیقى و حقوقى (شخصى و شرکتى)
 • اخذ کد اقتصادى وشماره اقتصادى و تعیین حوزه مالیاتى
 • ثبت نام مالیات ارزش افزوده و تشکیل پرونده در مراجع زى ربط
 • ثبت کلیه علائم و برند و اسامى تجارى فارسى و لاتین
 • طراحى و ثبت انواع لوگو و برند تجارى و تصاویر خاص با آخرین تکنیک هاى طراحى در استدیو ونک
 • تنظیم و ثبت کلیه صورتجلسات و تغییرات و تصمیمات تلفیقى و اختلافى و مشاوره تخصصى و رفع ایرادات ماهوى آن توسط کارشناسان رسمى دادگسترى
 • روش هاى معافیت مالیاتى و ثبت در کلیه مناطق آزاد تجارى على الخصوص در جزیره کیش و ایجاد دفاتر مجازى و ثبت شعبه تهران از طریق ثبت در جزیره کیش
 • مشاوره مالى و مالیاتى تخصصى توسط کارشناسان مجرب با سوابق طولانى
 • پلمپ دفاتر قانونى و نوشتار آن وحسابدارى به صورت تمام وقت یا پاره وقت
 • کلیه امور حسابدارى و حسابرسى و نوشتار دفاتر رسمى و دفاع از حقوق مودیان در سراسر جهان
 • تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتى جهت شرکت هاى فاقد فعالیت و داراى فعالیت
 • مشاوره مالیاتى تخصصى و شرکت در کمیسیون و تعیین تکلیف حسابهاى معوقه
 • تعیین صلاحیت و رتبه بندى وزارت کار (انجمن صنفى کارفرمایان )جهت کلیه شرکتهاى خدماتى
 • عضویت ورتبه بندى شوراى عالى انفورماتیک جهت کلیه ى شرکت هاى کامپیوترى
 • ثبت طرح و مالکیت صنعتى و مالکیت فکرى و معنوى
 • ثبت اختراع و نوآورى و ابتکار و اجراى مقررات کپى رایت
 • تنظیم اظهار نامه مالیاتى سالیانه و ارائه عدم فعالیت شرکتها جهت برخوردارى از معافیت مالیاتى
 • انحلال کلیه ى شرکت ها و ارائه اظهارنامه انحلال و مشاوره مالیاتى و امور تصفیه و مدیر تصفیه
 • رفع اختلافات شرکاء توسط تیم متخصص داوران و کارشناسان زبده
 • ثبت تعاونى و کار آفرینى و مشاوره شرکت هاى بورس و سهامى عام
 • ثبت اختراع و نوآورى ( داخلى و خارجى)
 • ثبت طرح هاى صنعتى ( مالکیت صنعتى)
 • ثبت علائم و نامهاى تجارى (فارسى و لاتین)
 • ثبت نرم افزار و اخذ مجوزهاى تولید و تکثیر
 • ارائه خدمات حقوقى براى جلوگیرى از کپى بردارى
 • خدمات ثبت شرکت هاى تخصصى :
 • ثبت شرکت هاى دانش بنیان و اخذ عضویت بنیاد ملى نخبگان (استفاده از معافیت ها و تسهیلات خاص)
 • ثبت شرکت هاى رایانه اى و انفورماتیک (اخذ رتبه هاى تخصصى شوراى عالى انفورماتیک و عضویت نظام صنفى رایانه)
 • ثبت شرکت هاى خدماتى ( اخذ رتبه و صلاحیت وزارت کار)
 • ثبت شرکت هاى مهندسى (اخذ رتبه سازمان نظام مهندسى)
 • انجام کلیه تغییرات و جابجایى تا انحلال شرکتها
 • اخذ مجوز ورود کالاهاى خارجى و ثبت نمایندگى رسمى ( آرایشى، بهداشتى، دارویى، غذایى و مکمل هاى ورزشى)
 • ارائه کلیه خدمات مالى و حسابدارى و امور مالیاتى (تنظیم اظهارنامه مالیاتى)
 • خدمات بازرگانی