ثبت اختراع بین المللی

ثبت اختراع در ایران

ثبت اختراع برابر است با ثبت کردن اختراعی که باعث می شود برای همه ی مخاطبین مشخص باشد که اختراع تنها متعلق به فرد مخترع است و می توان از مزیت های آن بهره برد .
هم چنین با ثبت اختراع امکان هر گونه سوء استفاده از اختراع سلب می شود و در صورت تخلف طبق قانون مجازات در نظر گرفته شده است .
به عبارتی با ثبت اختراع اختراع و مخترع تحت پشتیبانی و حمایت قانون قرارخواهند گرفت .
در حالت کلی ثبت اختراع در ایران توسط اداره مالکیت صنعتی صورت می گیرد .

ثبت اختراع بین المللی

در سال ۱۹۷۰ معاهده ای تحت عنوان همکاری کشورها در ثبت اختراعات به تصویب رسید که در سال ۱۳۸۶ ایران نیز به این معاهده پیوست .
در معاهده ذکر شده مقررات ثبت بین المللی برند ذکر شده و کشورهای عضو این معاهده همگی آن را پذیرفته اند .
در حال حاضر ۱۵۲ کشور به عضویت این معاهده در آمده اند .
ثبت بین المللی اختراع دارای مزایا و معایبی است که پیشنهاد می کنیم با کسب اطلاعات قبل از هر گونه اقدامی درصد خطا را کاهش دهید .

مراجع ثبت اختراع بین المللی

برای ثبت اختراع بین المللی ، سازمان جهانی مالکیت معنوی در نظر گرفته شده است و امکانی دارد که شخص متقاضی ثبت می تواند حساب کاربری برای خود بسازد .
با استفاده از این حساب کاربری متقاضی می تواند امور مربوط به ثبت اختراع بین المللی را پیگیری کند .
در کشور ایران برای ثبت اختراع بین المللی کانون پتنت وجود دارد .
حمایت و رسیدگی به امور ثبت اختراعات بر عهده این کانون می باشد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبتینه تماس حاصل کنید .