کاهش سرمایه و روش های کاهش سرمایه

زمانی که شرکت در شرایط مطلوبی قرار ندارد کاهش سرمایه امری مطلوب به نظر می رسد .
شرایط نامطلوبی که سود ناچیز از فعالیت های شرکت و ضررهای سنگین می تواند باشد و با این منوال تقسیم سود  تا مدتها میان شرکا امکان پذیر نخواهد بود .
در این مواقع شرکت تصمیم به کاهش سرمایه می گیرد تا زمانی که شرایط بهبود یابد و دوباره زمینه تقسیم سود ایجاد شود .

کاهش اجباری سرمایه

گاهی شرکت با افت شدید سرمایه مواجه می شود که در این مورد سرمایه شرکت حتی به کم تر از نصف آن می رسد .
در این صورت به ناچار هیئت مدیره جلسه ای فوری تشکیل داده و از مجمع عمومی فوق العاده دعوت به عمل می آورد .
در این جلسه دو موضوع مطرح می شود ، یکی موضوع انحلال شرکت و دیگری موضوع کاهش سرمایه که باید یکی از این دو موضوع به تصویب برسد .
در حالتی که این جلسه به هر دلیلی تشکیل نشود هر کدام از ذی نفعان می توانند خواستار انحلال شرکت شوند .

روش های کاهش سرمایه

کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام
کاهش مبلغ اسمی سهام به معنی کم کردن ارزش هر یک از سهام می باشد .
برای مثال سهام ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ به ارزش ۱۰۰٫۰۰۰ برسد .
کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام
برای مثال تعداد ۱۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی دارد به تعداد ۱۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی برسد .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبتینه تماس حاصل کنید .

افزایش سرمایه

 

افزایش سرمایه یک شرکت به شرح زیر می باشد:

شرکت ها زمانی که نیاز به نقدینگی داشته باشند، یعنی برای رسیدن به یک هدف یا یک طرح توسعه مشخص و به منظور پاسخگویی نیاز خود دست به این عمل می زنند که این عمل از طریق افزایش مبلغ سرمایه و از طریق فروش سهام جدید قابل انجام است.

با قوانین و مقرراتی که در بورس با شرکت ها بسته می شود، برای افزایش سرمایه باید از طریق فروش سهام جدید باشد.

این سهام با سهام اسمی به فروش می رسد و مبلغ اضافه شده به عنوان سهام اسمی می تواند با محاسبه اضافه ارزش سهام و سود آن سود را به صاحبان سهام واگذار کرده یا تعداد سهام انها را افزایش دهد.