بهره برداری کردن از اختراع

 

بهره برداری از اختراع ثبت شده، بوسیله افرادی به جز صاحب اختراع، به شرط موافقت کردن صاحب آن می باشد.

در صورتی که بهره برداری از اختراع درباره ی فرآورده باشد موارد زیر:

هنگامی که اختراع درباره ی یک فرآورده باشد:

–   ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و همچنین استفاده از فرآورده

–   ذخیره چنین کالای به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده

–  هنگامی که موضوع ثبت اختراع یک فرآیند می باشد:

–  استفاده از فرآیند

–  انجام هریک از موارد فوق در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست آمده اند.

 

 

الزام به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده

هر تغییر در اختراع، باید طبق قانون با پرداخت کردن حقوق دولتی در اداره مالکیت صنعتی، ثبت شود.

و پس از طی روند مربوطه، در روزنامه رسمی درج و ثبت شود.

همه ی تغییرات یا اضافه کردن تکمیلی، در زمان اعتبار ورقه اختراع، الزامی است با در نظر داشتن قوانین و مقررات مربوطه، و با ارائه اظهار نامه، به علاوه ی شرح و نقشه های اختراع، می باشد. تا ورقه اختراع تکمیلی صادر شود.

ورقه اختراع تکمیلی مذکور، پیرو هر آنچه که قبلاً ذکر شده بود، قوانین و ضوابط و اعتبار ورقه اختراع اصلی می باشد.

هر نوع تغییری مربوط به نام، آدرس، یا تابعیت مخترع باید ثبت گردد.

در صورتی که تغییر درباره ی اصل اختراع، یا صاحب اختراع، یا نام، آدرس و تابعیت مخترع، ثبت نشود، همه ی این تغییرات، توانایی گواهمندی و توقع در منابع و محکمه را ندارد.

 

پرینت مربوط به شماره اقتصادی

 

پرینت، یک ورقه ی صادر شده توسط سیستم، پیش از صادر کردن کارت می باشد. و تمامی اطلاعات در رابطه با مودی همانند: هویت و مالیات.

که به جای رسید از مودی بوسیله ی مامورین پست و ذخیره در پرونده ی مودی استفاده می شود.

 

تغییر آدرس شرکت

 

در صورتیکه بنا به هر دلیلی تصمیم گرفته اید، آدرس شرکت ثبت شده مورد نظر را تغییر دهید، باید این تغییر آدرس را حتماً به شکل صورتجلسه ی تغییرات تنظیم و در روزنامه رسمی درج نمایید.

آدرس شرکت، محلی است که از جنبه ی قانونی، به عنوان نشانی اصلی و دارای اعتبار برای همه ی ارسال ها استفاده می شود.

بدین سبب حتماً باید این تغییر اعلام شود.

مدارک مورد نیاز ثبت موسسه

 

برای ثبت موسسات غیرتجاری مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

-دو نسخه تقاضانامه

-دو نسخه اساسنامه

-کپی شناسنامه تمامی اعضاء

-کپی کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء

-اصل وکالت نامه یا کپی برابر اصل آن

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع (اشخاص حقیقی)

 • کپی شناسنامه و کارت ملی شخص
 • تنظیم کردن ادعانامه
 • توصیف اختراع
 • خلاصه اختراع
 • نقشه اختراع
 • کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع (اشخاص حقوقی)

 • تنظیم کردن ادعانامه
 • توصیف اختراع
 • خلاصه اختراع
 • نقشه اختراع
 • کپی روزنامه رسمی شرکت
 • آگهی تاسیس شرکت
 • آگهی تغییرات شرکت
 • کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء در شرکت
 • کامل کردن فرم اطلاعات مورد نیاز

مزایای ثبت اختراع

 

مخترع ، با ثبت کردن اختراع مورد نظر، می تواند دیگران را موظف به احترام برای بدست آوردن حقوق حاصل از ایجاد و پدیده ی فکری وی، کند. و همچنین، از کپی‌برداری بدون اجازه‌ی مخترع، گرفته شود.

 

ثبت شركت تضامنی

 

اين شركت ها به صورت خصوصی فعاليت می كنند. و اعضای شركت بايد دارای اعتبار و سرمايه باشند. زيرا بسیار برای شركت مهم و دارای اهميت می باشد.

سرمايه افراد سهام دار در شركت بايد يه قدری باشد كه زمانیكه شركت دچار مشكل شد به خوبی بتوانند مشكلات شركت را برطرف كنند. و بدهی های شركت را كاملاً پرداخت كنند.

در نام شركت بايد كلمه تضامنی آمده باشد. و همچنين می تواند در نام شركت نام شركا نيز آورده شود.

ثبت شركت تضامنی زمانی انجام می شود كه تمام سرمايه به صورت نقدی پرداخت و سهم شركا نيز به صورت غير نقدی با توافق كليه شركا ارزيابی و تسليم شود.

لازم به ذكر است كه نحوه تقسيم سود بين شركا طبق قرداد تعيين شده از قبل انجام می شود و مدير عامل هم مي تواند از بين سهام داران انتخاب شود يا فردی از بيرون شركت باشد.

تصفیه شرکت سهامی

 

تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.

پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید . با این کار دیگر وظایف و مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد .
چنانچه به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشدو یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح در خواست نماید .